struna tražilica

image shadow

garderobni ormar

ormar za odjeću i rublje u kojemu su smještene police i šipke za vješanje garderobe

drvna tehnologija

gazište

vodoravna površina stube

drvna tehnologija

geometrijska os

crta koja spaja geometrijsko središte debla ili trupca po visini

drvna tehnologija

gipkost

svojstvo suhoga premaza da bez oštećenja prati dimenzijske promjene podloge na koju je nanesen

drvna tehnologija

glavno krilo

krilo višekrilnih vrata ili prozora koje se mora prvo otvoriti da bi se omogućio prolaz

drvna tehnologija

glodalica

stroj za obradbu drva odvajanjem čestica rotirajućim alatom s oštricama na obodu ili čelu

drvna tehnologija

glodalo

rotirajući rezni alat za obradbu ravnih, zakrivljenih i profiliranih površina drva uz odvajanje strugotine s glavnim posmičnim kretanjem okomitim na rotacijsku os

drvna tehnologija

glodanje drva

oblikovanje profila, elemenata spojeva ili zakrivljenih kontura obradaka rezanjem drva pri kojemu se čestice drva odvajaju oštricama smještenim na obodu ili čelu rotirajućega alata

drvna tehnologija

god

plašt prirasta drva i kore jednoga vegetacijskog razdoblja

drvna tehnologija

gornja ogrjevna vrijednost

izmjerena ogrjevna vrijednost čvrstoga goriva koje gori uz prisutnost kisika pod takvim uvjetima da cjelokupna voda produkata reakcije ostaje u tekućemu stanju

drvna tehnologija