struna tražilica

image shadow

faktor rastresitosti

omjer volumena usitnjenoga drva i volumena masivnoga drva

drvna tehnologija

fakultativno obojena srž

obojena srž nastala reakcijom stabla na prodor kisika i mikroorganizama u njegovo središte

drvna tehnologija

fenilpropanska jedinica

propanski lanac spojen s fenolom koji na četvrtome ugljikovu atomu sadržava hidroksilnu skupinu

drvna tehnologija

filtarski odvajač

odvajač drvnih čestica filtriranjem s pomoću najmanje jedne vrećice, pri čemu čestice padaju na dno ili dijelom popunjavaju pore filtra i zrak izlazi iz vrećice u okolni zrak

drvna tehnologija

finoća drva

karakteristika drva većega stupnja homogenosti strukture i lake obradivosti

drvna tehnologija

firnis

nepigmentirani premazni materijal koji se sastoji od sušiva ulja i dodataka za ubrzivanje sušenja, otopina smola ili njihove kombinacije

drvna tehnologija

fitosanitarna sterilizacija drva

sterilizacija drva za drvenu ambalažu u međunarodnome prometu

drvna tehnologija

fizička modifikacija drva

izmjena tehničkih svojstava drva uvođenjem i polimerizacijom različitih monomera u lumenima drvnih stanica

drvna tehnologija

fizička svojstva drva

svojstva kojima se opisuju stanja i promjene stanja drva bez promjene njegova kemijskoga sastava

drvna tehnologija

fizička zaštita drva

zaštita drva kojom se fizički sprečava razaranje drva

drvna tehnologija