struna tražilica

image shadow

celobiozna jedinica

ponavljajuća jedinica celuloznoga lanca

drvna tehnologija

celofan

tanki, prozirni, sjajni, nepropusni, elastični i lako zapaljivi list od regenerirane celuloze ili viskoze

drvna tehnologija

celuloza

polisaharidna makromolekularna tvar stanične stijenke drva

drvna tehnologija

centrifugalni odvajač

odvajač drvnih čestica djelovanjem centrifugalne sile u cilindričnome prostoru uređaja, pri čemu uslijed trenja čestice gube brzinu i padaju na dno

drvna tehnologija

centrifugalni ventilator

uređaj koji u sustavu cijevi zračnoga konvejera stvara razliku tlaka potrebnu za transport usitnjenoga drva strujenjem zraka

drvna tehnologija

certifikacija gospodarenja šumama

potvrda usklađenosti gospodarenja šumom prema načelima održivoga gospodarenja

drvna tehnologija

certifikacija sljedivosti drva

potvrda provjere sljedivosti sirovine, poluproizvoda i proizvoda od šume do kupca uključujući sve faze preradbe, transformacije, proizvodnje, skladištenja i transporta

drvna tehnologija

certifikacija sustava upravljanja kvalitetom

potvrda o usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom s kriterijima certifikacije koju izdaje certifikacijsko tijelo

drvna tehnologija

cijepanje drva

mehanička obradba drva pri kojoj se drvo klinom razdvaja u smjeru pružanja vlakanaca

drvna tehnologija

ciklofiltarski odvajač

odvajač drvnih čestica koji se sastoji od centrifugalnoga i filtarskoga odvajača

drvna tehnologija