struna tražilica

image shadow

n-butilni alkohol

primarni alkohol s četirima ugljikovim atomima molekulske formule C4H10O, sustavnoga imena butan-1-ol

kemija

n-propilni alkohol

primarni alkohol s trima ugljikovim atomima molekulske formule C3H7OH, sustavnoga imena propan-1-ol

kemija

nabojni broj

broj koji označuje iznos i karakter ionskoga naboja

kemija

naborani filtarski papir

filtarski papir u obliku kruga, presavijen po dijagonali i zatim nabiran od središta do najviše trideset i dva nabora

kemija

načelo minimalne strukturne promjene

jednostavno načelo prema kojemu kemijske vrste tijekom pretvorbe ne izomeriziraju, a promjena jedne funkcijske skupine u drugu ne uključuje stvaranje ili cijepanje više od minimalnoga broja kemijskih veza potrebnih da bi se pretvorba dogodila

kemija

nafta

tekuća ili polučvrsta žuta do crna prirodna smjesa različitih ugljikovodika koja se nalazi u podzemnim nalazištima u gornjim slojevima Zemljine kore

kemija

naftalen

benzenoidni policiklički kondenzirani aromatski ugljikovodik molekulske formule C10H8

kemija

naftni plin

najlakša frakcija dobivena frakcijskom destilacijom sirove nafte ili preradbom prirodnoga plina

kemija

najniža nezauzeta molekulska orbitala

granična orbitala najniže energije koja je potpuno ili djelomično nepopunjena

kemija

najviša zauzeta molekulska orbitala

granična orbitala najviše energije koja je potpuno ili djelomično popunjena

kemija