struna tražilica

image shadow

E-broj

jedinstvena oznaka koja se dodjeljuje određenoj kemijskoj ili prirodnoj tvari čija je upotreba dopuštena kao dodatak hrani

kemija

efuzija

prolazak molekula plina kroz otvor dimenzija znatno manjih od srednjega slobodnog puta molekula

kemija

egzergona reakcija

reakcija za koju standardna reakcijska Gibbsova energija ima negativnu vrijednost

kemija

egzotermna reakcija

reakcija za koju je promjena entalpije negativna

kemija

ejektor

mlazna crpka koja se upotrebljava za izvlačenje fluida iz prostora nižega tlaka

kemija

eksplodirati

iznenadno i gotovo trenutačno razviti plin, toplinu i tlak popraćene praskom, a izazvane temperaturom, tlakom ili udarcem

kemija

eksplozivan

koji uzrokuje iznenadno i gotovo trenutačno razvijanje plina, topline i tlaka praćeno praskom, a izazvano temperaturom, tlakom ili udarcem

kemija

eksplozivnost

svojstvo krute, tekuće ili plinovite tvari ili smjese koje je eksplozivno

kemija

ekstrakcija eteričnih ulja

izolacija eteričnih ulja iz biljnoga materijala ekstrakcijom organskim otapalima niskoga vrelišta

kemija

ekstraktor

uređaj u kojemu se provodi ekstrakcija

kemija