struna tražilica

image shadow

S-adenozilmetionin

derivat metionina koji služi kao donor metilne skupine pri metilaciji različitih tjelesnih organskih spojeva te lijekova i metabolita lijekova

temeljne medicinske znanosti

saharin

sladilo koje se upotrebljava u oralnim farmaceutskim pripravcima, u proizvodnji hrane i pića te u proizvodima za održavanje higijene usne šupljine

temeljne medicinske znanosti

samoubojički inhibitor

tvar koja se veže na hem ili bjelančevinski dio enzima i nepovratno ga inaktivira

temeljne medicinske znanosti

sažetak opisa svojstava lijeka

službeni dokument koji sadržava stručne podatke o lijeku, a namijenjen je zdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u primjeni i propisivanju lijeka

temeljne medicinske znanosti

sekvencijska analiza

statistička analiza koja se izvodi u određenim razdobljima

temeljne medicinske znanosti

sekvencijska studija

studija u kojoj se ispitanici uključuju sve dok pozitivni ili negativni rezultati ne postanu jasni

temeljne medicinske znanosti

selektivni antagonisti receptora 5-HT3

tvari koje selektivno blokiraju podtip receptora 5-HT3

temeljne medicinske znanosti

selektivni ci­totoksični antiseptik

antiseptik koji se može primijeniti izravno na koži, sluznici ili ranama jer ima dovoljno nisku toksičnost prema stanicama domaćina

temeljne medicinske znanosti

selektivni funkcijski biljeg

funkcijski biljeg za analizu izoenzima koji se nalaze u mikrosomskim pripravcima humane jetre

temeljne medicinske znanosti

selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina

antidepresiv koji inhibira djelovanje serotoninskoga prijenosnika vezanjem za mjesto različito od veznoga mjesta za serotonin, čime se sprečava vraćanje serotonina iz sinapsnoga rascjepa u živčani završetak

temeljne medicinske znanosti