struna tražilica

image shadow

acetilcistein

mukolitik za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnoga sustava s obilnim izlučivanjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem

temeljne medicinske znanosti

aciklovir

antivirusni lijek građen kao aciklički derivat gvanozina koji se upotrebljava protiv virusa Herpes simplex 1 i 2 i virusa Varicella zoster

temeljne medicinske znanosti

adefovir dipivoksil

anitvirusni lijek koji je diesterski predlijek adefovira, a upotrebljava se za liječenje infekcija virusom hepatitisa B i HIV-a

temeljne medicinske znanosti

adrenergični

koji je povezan sa stvaranjem, otpuštanjem, prijenosom ili djelovanjem katekolamina

temeljne medicinske znanosti

adsorbens

pomoćna tvar koja adsorbira tekuće ljekovite supstancije u krutim lijekovima

temeljne medicinske znanosti

aerobni mikroorganizam

mikroorganizam koji treba kisik za rast i razmnožavanje

temeljne medicinske znanosti

afinitet za vezivanje

svojstvo lijeka da ulazi u interakciju s receptorom

temeljne medicinske znanosti

Agencija za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država

agencija za lijekove na području Sjedinjenih Američkih Država koja je nadležna za sigurnost i kakvoću lijekova za ljude i životinje, medicinskih proizvoda, hrane za ljude i životinje, kozmetiku i proizvode koji emitiraju zračenje

temeljne medicinske znanosti

agencija za lijekove

regulativna agencija nadležna za provođenje djelatnosti kojima se osiguravaju djelotvorni, kvalitetni i sigurni lijekovi na području države u kojoj je osnovana

temeljne medicinske znanosti

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

agencija za lijekove nadležna za provođenje djelatnosti kojima se osiguravaju djelotvorni, kvalitetni i sigurni lijekovi i medicinski proizvodi na području Republike Hrvatske

temeljne medicinske znanosti