struna tražilica

image shadow

laceracija

rana pune debljine stijenke očne jabučice

kliničke medicinske znanosti

laceracija oka

otvorena ozljeda oka koja je posljedica ozljede oštrim predmetom

kliničke medicinske znanosti

lagoftalmus

nemogućnost potpunoga zatvaranja vjeđnoga rasporka koja dovodi do isušivanja površine oka

kliničke medicinske znanosti

lamelarna katarakta

urođena katarakta kod koje postoji zamućenje leće u sloju između nukleusa i korteksa leće

kliničke medicinske znanosti

lamelarna keratoplastika

presađivanje samo patološki promijenjenih slojeva rožnice

kliničke medicinske znanosti

lamelarna laceracija oka

zatvorena ozljeda oka koja je posljedica je ozljede oštrim predmetom

kliničke medicinske znanosti

lamina kribroza

mrežasto područje na stražnjemu dijelu bjeloočnice kroz koje prolaze vlakna vidnoga živca te središnja mrežnična arterija i vena

kliničke medicinske znanosti

Langov test

test za ispitivanje stereopsije u kojemu se rabe kartice nasumce raspoređenih točaka i prekrivene finim, paralelnim cilindričnim prugama koje predstavljaju trodimenzijske objekte

kliničke medicinske znanosti

laserska ciklofotokoagulacija

laserska metoda liječenja uznapredovalih i rezistentnih glaukoma destrukcijom cilijarnih izdanaka, najčešće izvana preko bjeloočnice, čime se smanjuje stvaranje očne vodice

kliničke medicinske znanosti

laserska iridotomija

laserska metoda liječenja pupilarnoga bloka stvaranjem otvora kroz punu debljinu periferne šarenice kako bi se ponovno omogućio protok očne vodice iz stražnje u prednju očnu sobicu

kliničke medicinske znanosti