struna tražilica

image shadow

jajoliki šačnik

šačnik koji je najširi na medijalnome dijelu s indeksom izduženosti prema F. Bordesu između 1,3 i 1,6

arheologija

jankovićijen

industrija listolikih šiljaka srednjega paleolitika nazvana po špilji Jankovich u Mađarskoj

arheologija

jantar

žuta, žućkastosmeđa ili žućkastocrvenkasta fosilizirana smola

arheologija

jaspis

varijetet kalcedona najčešće žute, smeđe, crvene ili zelenkaste boje koja ovisi o količini primjesa drugih minerala ili kemijskih elemenata

geologija

jednostavno grebalo

grebalo na odbojku ili sječivu kojemu je jedan poprečni rub neprekinuto obrađen

arheologija

jednostruka krestasta pločica

krestasta pločica s tragovima obradbe s jedne strane grebena na dorzalnoj strani koji su produkt obradbe ruba jezgre

arheologija

jednostruko izbočeno strugalo

jednostruko strugalo čiji je obrađeni bočni rub izbočen

arheologija

jednostruko krestasto sječivo

krestasto sječivo s tragovima obradbe s jedne strane grebena na dorzalnoj strani koji su produkt obradbe ruba jezgre

arheologija

jednostruko ravno strugalo

jednostruko strugalo čiji je obrađeni bočni rub ravan i usporedan ili blago kos na os lomljenja

arheologija

jednostruko strugalo

strugalo s izravno i neprekinuto obrađenim jednim bočnim rubom

arheologija