struna tražilica

image shadow

gabro

bazična magmatska intruzivna stijena tamnosive do crne boje

geologija

gagat

gusta i tvrda ugljevita supstanca koja je nastala iz humusom natopljena i fosiliziranoga drva

gelasij

dio pleistocena koji traje od 2,58 do 1,806 milijuna godina

geologija

geološka era

geološko razdoblje koje čini dio eona

arheologija

geometrijski komadići

mala oruđa odnosno dijelovi složenoga oruđa, najčešće na malome sječivu ili pločici geometrijskoga oblika sa strmom obradbom kod kojih je jedan rub obično oštar rezni rub

arheologija

geometrijski mikrolit

mikrolit koji izgledom podsjeća na geometrijski oblik, karakterističan za razdoblje mezolitika i neolitika

arheologija

gips

mineral bijele boje koji najčešće nastaje hidratizacijom anhidrita, no može nastati i kemijskim izlučivanjem iz visokokoncentriranih otopina pri salinitetu morske vode preko 12 ‰ te djelovanjem slobodne sumporne kiseline od oksidacije sulfidnih minerala na kalcijske minerale u sedimentnim stijenama

arheologija

glacijacija

procesi i rezultati erozije i depozicije materijala djelovanjem leda na površini zemlje

geologija

glacijal

period tijekom ledenoga doba obilježen nižim temperaturama i narepredovanjem ledenjaka prema ekvatoru

geologija

glacijal Günz

prvi alpski glacijal koji je trajao od približno 700 000 do 450 000 godina prije sadašnjosti

geologija