struna tražilica

image shadow

bačokirijen

jedna od najstarijih kamenih industrija gornjega paleolitika u Europi, nazvana po nalazištu Bačo Kiro u Bugarskoj

arheologija

bademoliki šačnik

grubo izrađen šačnik u obliku badema povećane debljine s obzirom na širinu

arheologija

badenska kultura

kultura kasnoeneolitičkih zajednica indoeuropskoga podrijetla, rasprostranjena na području srednje Europe, srednjega Podunavlja i sjevernoga Balkana u drugoj polovici 4. tisućljeća pr. Kr., nazvana po mjestu Baden kod Beča

arheologija

balkansko-anadolski kompleks crnoglačane keramike

niz srodnih kultura kasnoga neolitika i ranoga eneolitika čije je zajedničko obilježje tehnologija pečenja keramike koja rezultira crnim, sjajno uglačanim posudama

arheologija

balkansko-anadolski kompleks rane slikane keramike

niz srodnih kultura ranoga i srednjega neolitika čije je zajedničko obilježje oslikano keramičko posuđe

arheologija

baradostijen

kultura ranoga gornjeg paleolitika na Zagrosu za koju je karakteristična proizvodnja sječiva i pločica

arheologija

barbotin

reljefni ukras na keramici nastao tako da se žitka glina lijepi na površinu osušenih posuda prije pečenja

arheologija

bazalt

bazična vulkanska stijena tamnosive do crne boje koju izgrađuju bazični plagioklasi, pirokseni i olivin

geologija

bazni logor

dugotrajnije naselje lovaca skupljača u kojemu se provode različite aktivnosti te iz kojega male specijalizirane skupine logistički prikupljaju prehrambene i ostale izvore

arheologija

Beringija

kopneni most između Sibira i Aljaske koji je omogućio naseljavanje Sjeverne Amerike tijekom posljednjega glacijala

geologija