struna tražilica

image shadow

abrazija

trošenje površine izrađevine ili ogranskoga ostatka tijekom postdepozicijskih procesa

arheologija

abri

prirodna udubina u stijeni s gornjim dijelom izbočenim poput nadstrešnice, dovoljno velika za boravak čovjeka ili obavljanje neke aktivnosti

arheologija

abriaudijski nož

oruđe na odbojku ili širokome sječivu zakrivljena hrpta sa strmom sitnom obradbom

arheologija

abvilijen

industrija donjeg paleolitika s grubim šačnicima i velikim odbojcima, nazvana prema mjestu Abbeville u Francuskoj, za koju se kasnije pokazalo da je ašelejen

arheologija

abvilijenski šačnik

veliki, debeli, nepravilno oblikovan šačnik kvadratnoga ili trokutnoga presjeka s bazom koja je obično prekrivena okorinom

arheologija

ahmarijen

najstarija gornjopaleolitička kultura Euroazije datirana od 47 000 do 32 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti, koja se rasprostirala od obala Anatolije do južnoga Sinaja

arheologija

alpska kronologija ledenoga doba

kronologija pleistocenskih ledenih doba srednje Europe načinjena na temelju fluvioglacijalnih terasa pritoka Dunava

geologija

aluvij

riječna naplavina koju tvore erodirani i transportirani šljunak, pijesak, silt i organski materijal

arheologija

amfibolit

metamorfna stijena nastala regionalnim metamorfizmom srednjega do visokoga stupnja, crne ili zelenkaste boje, izgrađena od minerala amfibola i plagioklasa

geologija

amfora

velika posuda kuglasta ili jajolika oblika s dvjema ručkama i naglašenim vratom, upotrebljavana za čuvanje tekućina

arheologija