struna tražilica

image shadow

l'Hospitalovo pravilo

pravilo prema kojemu je granična vrijednost količnika dviju funkcija uz određene uvjete jednaka graničnoj vrijednosti količnika njihovih derivacija

matematika

Laplaceov model vjerojatnosti

vjerojatnost na konačnome prostoru elementarnih događaja za koju vrijedi da je vjerojatnost bilo kojega događaja $A$ jednaka količniku broja povoljnih elementarnih događaja za $A$ i broja svih elementarnih događaja

matematika

Laurentov red

red $\sum_{k=-n}^\infty c_k (z - a)^k$ u kompleksnoj varijabli $z$ čiji je $k$-ti član cijela potencija izraza $(z-a)$, pri čemu je $a$ odabrani kompleksni broj pomnožen s kompleksnim brojem $c_k$ kao koeficijentom i pri čemu je samo konačno mnogo članova s negativnim eksponentom različito od nule

matematika

Lebesgueov integral

integral izmjerive funkcije na prostoru mjere

matematika

Lebesgueova izmjeriva funkcija

izmjeriva funkcija iz prostora mjere $(X,\Sigma)$ u prostor mjere $(\mathbf{C},\rm{B})$, pri čemu je $\mathbf{C}$ skup kompleksnih brojeva, a $\rm{B}$ Borelova sigma-algebra na polju kompleksnih brojeva

matematika

leksikografski uređaj

uređaj na Kartezijevu umnošku konačno mnogo potpuno uređenih skupova takav da je za dva različita elementa umnoška manji onaj koji ima manju koordinatu na prvome mjestu gdje se te koordinate razlikuju

matematika

lema

pomoćni teorem čiji se rezultat upotrebljava pri dokazivanju važnijega teorema

matematika

lijevi koordinatni sustav

koordinatni sustav koji nije desni

matematika

linearna algebra

grana algebre koja se bavi vektorskim prostorima i linearnim funkcijama među njima

matematika

linearna diferencijalna jednadžba

diferencijalna jednadžba u kojoj se nepoznata funkcija pojavljuje linearno

matematika