struna tražilica

image shadow

F-razdioba

zakon razdiobe neprekidne slučajne varijable kojoj je funkcija gustoće jednaka $f(x) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} (\frac{m}{n})^\frac{m}{2} x^{\frac{m}{2}-1} (1+\frac{m}{n} x)^{-\frac{m+n}{2}}$ za $x > 0$

matematika

faktorijel

funkcija koja svakomu prirodnom broju pridružuje umnožak svih brojeva od jedan do toga broja

matematika

familija elemenata skupa

funkcija $s: I\to X$ s vrijednostima u danome skupu $X$ koju promatramo kao parametrizaciju podskupa $s(I)\subset X$ skupom $I$

matematika

Fibonaccijev broj

broj koji je član Fibonaccijeva niza

matematika

Fibonaccijev niz

niz koji ima svojstvo da je svaki sljedeći član zbroj dvaju prethodnih

matematika

formula potpune vjerojatnosti

formula kojom se izražava vjerojatnost određenoga događaja kao zbroj umnožaka uvjetne vjerojatnosti toga događaja uz uvjet da vrijedi određena hipoteza i vjerojatnosti te hipoteze, pri čemu se zbraja po svim mogućim hipotezama

matematika

Fourierov red

red koji razvija periodičnu funkciju $f$ perioda $T$ i čiji je $N$-ti član linearna kombinacija sinusa i kosinusa argumenta $2 N \pi x/T$, pri čemu je $x$ argument funkcije $f$

matematika

Fourierova transformacija

operator koji funkciji $f$ realne varijable $x$ pridružuje funkciju $\hat{f}$ realne varijable $p$ danu formulom $\int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-2\pi i x p} d x$, pri čemu je $i = \sqrt{-1}$ imaginarna jedinica

matematika

frekvencija

broj ponavljanja dane vrijednosti statističke varijable u uzorku

matematika

funkcija

pridruživanje elemenata iz jednoga skupa drugomu pri kojemu je svakomu elementu prvoga skupa pridružen jedinstveni element drugoga skupa

matematika