struna tražilica

image shadow

de Morganovi zakoni

zakoni u Booleovim algebrama koji u logici prvoga reda kažu da je negacija disjunkcije ekvivalentna konjunkciji negacija i negacija konjunkcije ekvivalentna disjunkciji negacija

matematika

decimala

brojka iza decimalnoga zareza u decimalnome zapisu broja

matematika

decimalni broj

realni broj prikazan decimalnim zapisom

matematika

decimalni sustav

položajni brojevni sustav s brojevnom osnovom 10

matematika

decimalni zapis broja

zapis realnoga broja u decimalnome sustavu u kojemu je naznačeno koji je cijeli dio i koliko ima razlomljenih dijelova iza decimalnoga zareza

matematika

decimalni zarez

zarez koji odvaja cijeli dio od razlomljenoga dijela decimalnoga broja

matematika

definicija

određenje matematičkoga objekta s pomoću ostalih matematičkih objekata koji se smatraju poznatima

matematika

degenerirani slučaj

pojava prema kojoj se matematički objekt može interpretirati kao da je nastao od objekta koji je prema određenome načelu složeniji

matematika

dekadski logaritam

logaritam s bazom deset

matematika

deltoid

četverokut kojemu su po dvije susjedne stranice jednakih duljina

matematika