struna tražilica

image shadow

magnetni čep

čep koji privlači i zadržava feromagnetske čestice

strojarstvo

manometar u obliku U-cijevi

manometar koji mjeri s pomoću razine tekućine smještene u U-cijevi

strojarstvo

manometar za mjerenje diferencijalnoga tlaka

manometar kojim se mjeri razlika između dviju vrijednosti tlakova

strojarstvo

manometarski tlak

tlak dobiven razlikom između apsolutnoga i atmosferskoga tlaka

strojarstvo

maseni protok

masa fluida koja prolazi ravninom poprečnom na protočni prolaz u jedinici vremena

strojarstvo

međuhladnjak

izmjenjivač topline smješten između dvaju stupnjeva kompresora

strojarstvo

međuhlađenje

odvođenje topline iz zraka ili plina između dvaju stupnjeva kompresije

strojarstvo

međuspremnik

dodatna tlačna posuda za smanjenje kolebanja tlaka smještena iza spremnika stlačenoga zraka ili plina

strojarstvo

mehanička sila

sila nastala kretanjem komponenata

strojarstvo

mehanička snaga

obavljeni mehanički rad u jedinici vremena

strojarstvo