struna tražilica

image shadow

I uređaj

regulator koji na izlazu ima logičko stanje 1 ako i samo ako svi ulazni regulacijski signali imaju logičko stanje 1

strojarstvo

igličasti ventil

ventil za regulaciju protoka čiji je radni element igličast

strojarstvo

ILI uređaj

regulator koji na izlazu ima logičko stanje 0 ako i samo ako svi ulazni regulacijski signali imaju logičko stanje 0

strojarstvo

impuls tlaka

kratkotrajno povišenje i sniženje tlaka ili obrnuto

strojarstvo

indeks slijeganja

pokazatelj postotka za koji se uzorak gume ne vraća u svoj početni oblik nakon prestanka tlačnoga opterećenja

strojarstvo

indeks viskoznosti

empirijski broj koji opisuje ovisnost viskoznosti fluida o temperaturi

strojarstvo

indicirana snaga kompresora

snaga izračunana iz indikatorskoga dijagrama kompresora

strojarstvo

inducirani tlak

tlak prouzročen djelovanjem vanjske sile

strojarstvo

inertni plin

plin koji se kemijski ne spaja ni sam sa sobom ni s drugim elementima

strojarstvo

instalirana snaga

nazivna snaga pogonskoga stroja

strojarstvo