struna tražilica

image shadow

tabu

kolektivna ritualna zabrana da se što radi ili spominje

etnologija i antropologija

tafonomija

znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjem geoloških i bioloških procesa između smrti organizma i njegova konačnoga stanja u stijeni

etnologija i antropologija

tajni jezik

kod koji razumiju i upotrebljavaju samo članovi određene skupine ljudi

etnologija i antropologija

tajno društvo

skupina povezana selektivnim članstvom, tajnim obredima i zajedničkim interesima

etnologija i antropologija

taksonomija

znanstvena disciplina koja izučava pravila i načela imenovanja i razvrstavanja živih i izumrlih organizama u hijerarhijske kategorije

etnologija i antropologija

tehnologija

znanje i vještine ljudskoga djelovanja u materijalnome svijetu

interdisciplinarne društvene znanosti

tehnološki determinizam

tumačenje društvenih i kulturnih pojava kao posljedica utjecaja određenih tehnologija ili stupnja tehnološkoga razvoja

etnologija i antropologija

teknonimija

običaj oslovljavanja roditelja prema djetetu

etnologija i antropologija

tekst

skup znakova podložan interpretaciji

etnologija i antropologija

tekstna analiza

kvalitativna metoda kojom se iscrpno analizira sadržaj teksta

etnologija i antropologija