struna tražilica

image shadow

racionalizam

stajalište prema kojemu se objektivna stvarnost može spoznati jedino misaonim procesima

etnologija i antropologija

račvasto nazivlje

rodbinsko nazivlje u kojemu se razlikuju rođaci po majci od onih po ocu

etnologija i antropologija

račvasto unutargeneracijsko stapanje

razlikovanje rođaka po majci od onih po ocu, pri čemu se izjednačuju linijski i kolinijski rođaci istoga spola

etnologija i antropologija

radionica

prostor unutar kojega specijalizirana radna snaga proizvodi predmete namijenjene razmjeni

etnologija i antropologija

rano djetinjstvo

razdoblje čovjekova životnog ciklusa između dojenačke dobi i srednjega djetinjstva

etnologija i antropologija

rasa

sociokulturno konstruirana razlikovna kategorija ljudi utemeljena na percipiranim naslijeđenim, biološkim i genskim svojstvima

etnologija i antropologija

rasizam

ideološka hijerarhijska kategorizacija čovječanstva u više i niže rase na temelju izravne povezanosti naslijeđenih fizičkih svojstava s psihičkim i intelektualnim sposobnostima

interdisciplinarne društvene znanosti

raspon života

maksimalna duljina života zabilježena za neku vrstu

etnologija i antropologija

raspored naselja

položaj nalazišta naselja u krajoliku

etnologija i antropologija

rast

prirodno postupno povećanje tjelesnih dimenzija

etnologija i antropologija