struna tražilica

image shadow

palčana uzvisina

izbočina na dlanu u podnožju palca

etnologija i antropologija

paleoantropologija

interdisciplinarno proučavanje evolucije čovjeka i njegovih fosilnih predaka

etnologija i antropologija

paleodemografija

znanstvena disciplina koja na temelju koštanih ostataka proučava demografska obilježja drevnih populacija

etnologija i antropologija

paleolitik

arheološko razdoblje koje obilježuju najranije ljudske izrađevine neobrađenoga kamenog oruđa

etnologija i antropologija

paleopatologija

znanost o bolestima drevnih populacija

etnologija i antropologija

palimpsest

ono što u sebi nosi tragove prethodnih oblika ili stanja

etnologija i antropologija

pamćenje

sposobnost usvajanja, zadržavanja i uporabe podataka

interdisciplinarne humanističke znanosti

panmiksija

slučajni odabir reprodukcijskoga partnera u cjelokupnoj populaciji

etnologija i antropologija

pannacionalizam

ideja o ujedinjenju povijesne, kulturne ili rasne skupine koja je zbog kolonijalizma, egzila ili migracija, zemljopisnih i/ili političkih granica razdvojena

interdisciplinarne društvene znanosti

panopticizam

sveprisutan nadzor institucija kao oblik regulacije ponašanja pojedinca u modernome društvu

etnologija i antropologija