struna tražilica

image shadow

egalitarizam

stajalište koje zagovara potpunu jednakost među ljudima

etnologija i antropologija

ego

stvarna ili zamišljena osoba čiji se rodbinski odnosi prate u rodoslovnome stablu

etnologija i antropologija

egzegeza

tumačenje pojava koje daje pripadnik proučavane zajednice

etnologija i antropologija

egzogamija

pravilo obvezatnoga sklapanja braka izvan društvene skupine

etnologija i antropologija

egzotičan

koji se doživljava kao da potječe iz izrazito drukčijega kulturnog konteksta

etnologija i antropologija

eidos

karakterističan spoznajni obrazac razumijevanja svijeta neke zajednice

etnologija i antropologija

ekofakt

arheološka građa koja svjedoči o prirodnome okolišu i ljudskim prehrambenim navikama

etnologija i antropologija

ekofeminizam

politički, filozofski i spiritualni svjetonazor te aktivistička praksa koji se temelje na ideji o međupovezanosti Zemlje i svih živih bića na njoj

interdisciplinarne društvene znanosti

ekologija čovjeka

grana biološke antropologije koja proučava međudjelovanje čovjeka i okoliša

etnologija i antropologija

ekologija jezika

proučavanje jezika u odnosu na širi prirodni i društveni okoliš

etnologija i antropologija