struna tražilica

image shadow

daktiloskopija

biometrijska metoda utvrđivanja identiteta živih i mrtvih osoba s pomoću analize dermatoglifskih crteža

etnologija i antropologija

dar

predmet koji se kome daje s ciljem razvijanja ili održavanja društvenih odnosa

etnologija i antropologija

darvinizam

teorijski pristup evoluciji prema kojemu se promjene organskih oblika temelje na slučajnim varijacijama i prirodnome odabiru

etnologija i antropologija

deduktivni pristup

teorijski pristup koji polazi od manjega broja logički domišljenih općih načela iz kojih se dalje izvode ona manje općenita, s namjerom da se u konačnici objasni svaki pojedini slučaj

interdisciplinarne društvene znanosti

deiksa

jezično označivanje prostora, vremena i osoba u govoru

filologija

dekolonizacija

proces uklanjanja kolonijalne prevlasti u svim njezinim vidljivim i prikrivenim oblicima

interdisciplinarne humanističke znanosti

dekonstrukcija

kritička analiza čiji je cilj razotkriti neizrečene metafizičke pretpostavke određenoga teksta ili diskursa

etnologija i antropologija

dema

endogamna rodbinska skupina povezana zajedničkim podrijetlom i teritorijem

etnologija i antropologija

demografska tranzicija

teorija razvoja stanovništva prema kojoj društveno-ekonomski razvoj prouzročuje opadanje stopa smrtnosti i rodnosti

etnologija i antropologija

dendrogram

slikovni prikaz razgranate strukture udaljenosti među populacijama u obliku stabla

etnologija i antropologija