struna tražilica

image shadow

haustorij

ogranak micelija s pomoću kojega parazit ulazi u stanicu i iz nje crpi hranu

poljoprivreda (agronomija)

herbicid

pripravak koji je u stanju suzbiti ili zaustaviti rast pojedinim biljkama

poljoprivreda (agronomija)

heterecijski parazit

parazit čiji se različiti razvojni stadiji odvijaju na dva ili više domaćina

poljoprivreda (agronomija)

heterotrofija

nesposobnost određenoga organizma da sam stvara organske tvari iz anorganskih spojeva, tj. nesposobnost asimilacije

poljoprivreda (agronomija)

hifa

nitasta jednostanična ili višestanična cjevasta struktura gljive i pseudogljive

poljoprivreda (agronomija)

hipertrofija debla kivike

bolest kivike koja prouzročuje zadebljanje debla po čitavoj dužini, a na listovima se pojavljuju klorotične pjege

poljoprivreda (agronomija)

histološka rezistentnost

otpornost biljke na zarazu patogenim organizmom uvjetovana njezinom anatomskom ili histološkom građom

poljoprivreda (agronomija)

hitin

aminopolisaharid od kojega su izgrađene stanične stijenke pravih gljiva i lišajeva te vanjski koštani dijelovi člankonožaca

poljoprivreda (agronomija)

hlamidospora

nespolna trajna spora debelih stijenka koja nastaje fragmentacijom micelija

poljoprivreda (agronomija)

hmeljasta vija

jednogodišnja, dvogodišnja ili višegodišnja širokolisna biljka iz porodice leptirnjača sa žutim cvjetićima koji su skupljeni u grozdove

poljoprivreda (agronomija)