struna tražilica

image shadow

acervul

plitki zdjeličasti sporonosni organ gljive, više ili manje ulegnut u tkivo, u čijemu gornjem sloju nastaju konidiogene stanice i konidiji

poljoprivreda (agronomija)

adventivna biljka

biljka koja je strana određenomu području, tj. biljka koja se naknadno doselila u neku zemlju i koja se sama od sebe širi područjem izvan svoga areala

poljoprivreda (agronomija)

agrobiocenoza

poljoprivredna životna zajednica, koja se od prirodnih ili spontanih biocenoza najviše razlikuje po tome što ju je utemeljio i održava je čovjek, s jasnim ciljem da posluži za proizvodnju hrane i za druge čovjekove potrebe

poljoprivreda (agronomija)

agrofitocenoza

biljna zajednica čiji rast i razvitak usmjeruje i uređuje čovjek

poljoprivreda (agronomija)

aklimatizacija

prilagođavanje kojega živog bića klimatskim, biotičkim i edafskim čimbenicima odnosno prilikama u novoj stojbini, koja se razlikuje od uvjeta u području iz kojega neka jedinka potječe

poljoprivreda (agronomija)

akropetalan

koji se razvija ili kreće od osnovice prema vrhu

poljoprivreda (agronomija)

akvatični korov

biljka koja je nepoželjna u vodenim sustavima

poljoprivreda (agronomija)

albinizam

utvrđeni nedostatak pigmentacije u organizama

poljoprivreda (agronomija)

algologija

botanička disciplina koja se bavi istraživanjem alga

poljoprivreda (agronomija)

alohtona biljka

biljna vrsta koja živi izvan područja iz kojega potječe

poljoprivreda (agronomija)