struna tražilica

image shadow

sadržaj nepoznat

marginalna klauzula kojom se zapovjednik ograđuje s obzirom na sadržaj primljene robe

pravo

sagena

stara hrvatska brodica na vesla i jedra

brodogradnja

samarica

brodska naprava za rukovanje teretom koja omogućuje zadržavanje i premještanje tereta sustavom užadi i kolutova pričvršćenih na vlastitoj konstrukciji ili izvan nje

brodogradnja

samica roga kormila

kućište u rogu kormila za donji radijalni ležaj osovine kormila

brodogradnja

sanitarna knjižica

brodska zdravstvena isprava u koju se upisuju podatci o sanitarnim pregledima članova posade

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

santa leda

komad leda koji se izdiže iznad morske površine manje od jednoga metra

geofizika

sastav ratnih brodova

ratni brodovi koji zajednički plove pod zapovjedništvom jednoga zapovjednika

tehnologija prometa i transport

satno skretanje vjetra

skretanje vjetra u smjeru vrtnje kazaljke na satu

geofizika

sav prostor i nosivost broda

uvjet brodarskoga ugovora koji naručitelju daje pravo raspolaganja potpunim prostornim kapacitetom i korisnom nosivošću broda

tehnologija prometa i transport

sekstant

sprava kojom se mjere vodoravni i okomiti kutovi visine nebeskih tijela radi određivanja položaja broda

geodezija