struna tražilica

image shadow

kapitalni zahtjev

minimalna vlastita sredstva kojima moraju raspolagati kreditne institucije i investicijski fondovi da bi mogli pokriti svoju izloženost rizicima

pravo

karakteristike proizvoda

zahtjevi što ih roba koja se uvozi iz jedne države članice u drugu treba ispuniti, a predstavljaju mjere s istovrsnim učinkom količinskim ograničenjima suprotne pravilima o slobodi kretanja robe

pravo

kartel

zabranjeni horizontalni sporazum između dvaju ili više neovisnih poduzetnika, odluka udruženja poduzetnika ili usklađeno djelovanje poduzetnika čiji je cilj narušavanje tržišnoga natjecanja između takmaca međusobnim utvrđivanjem nabavnih ili prodajnih cijena, podjelom tržišta i kupaca, ograničavanjem proizvodnje i/ili prodaje i tehnološkoga razvoja, dogovorom o sudjelovanju u postupcima javne nabave, a čija je posljedica štetan učinak na potrošače povećanjem cijena i smanjivanjem izbora robe i/ili usluga

pravo

klauzula fleksibilnosti

odredba prema kojoj u slučaju potrebe djelovanja Unije u okviru politika utvrđenih Ugovorima radi postizanja jednoga od ciljeva utvrđenih Ugovorima, a za koje Ugovorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Vijeće jednoglasnom odlukom na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskoga parlamenta usvaja odgovarajuće mjere

pravo

klauzula maksimalne harmonizacije

klauzula sadržana u direktivama temeljem koje državama članicama prilikom preuzimanja direktiva u nacionalno pravo nije dopušteno zadržavanje ili propisivanje odredaba u nacionalnome pravu koje odstupaju od odredaba direktive

pravo

klauzula minimalne harmonizacije

klauzula sadržana u direktivama temeljem koje je državama članicama prilikom preuzimanja direktiva u nacionalno pravo dopušteno uvođenje i primjenjivanje strožih mjera, odnosno povisivanje stupnja zaštite u odnosu na onaj propisan direktivom donošenjem novih ili zadržavanjem postojećih nacionalnih propisa

pravo

klauzula o dokidanju

odredba s navedenim datumom prestanka važenja pravnoga instrumenta ili nekoga njegova dijela

pravo

klauzula o izuzimanju

klauzula koja omogućuje državi članici da određenu odredbu Ugovora ne primjenjuje ili da je primjenjuje s odgodom

pravo

klauzula solidarnosti

klauzula prema kojoj Unija i države članice zajednički djeluju u duhu solidarnosti u slučaju da je neka država članica meta terorističkoga napada ili žrtva prirodne nepogode ili nesreće izazvane ljudskim djelovanjem

pravo

kočna klauzula

institucionalna klauzula koja predviđa privremeno ograničavanje primjene redovitoga zakonodavnog postupka pozivanjem bilo kojega člana Vijeća na osobito važne nacionalne državne interese ako smatra da su ugrožena načela njezina sustava socijalne sigurnosti ili kaznenoga sustava

pravo