struna tražilica

image shadow

ilegalni imigrant

stranac zatečen u nezakonitome prelasku granice, tranzitu ili boravku u nekoj državi članici

pravo

implicitne nadležnosti

nadležnost Europske unije da djeluje u međunarodnim odnosima koja joj nije izričito dodijeljena Osnivačkim ugovorima, nego proizlazi iz postojanja njezine unutarnje nadležnosti i potrebe da Unija djeluje na vanjskome planu bez obzira na to jesu li usvojene interne mjere

pravo

implicitne ovlasti

ovlasti koje je EZ implicitno imala na određenome području u vanjskim odnosima temeljem činjenice da su države članice to područje prenijele na Europsku zajednicu, u prvi stup, kao eksplicitne ovlasti

pravo

industrijsko obličje Zajednice

zaštićeno obličje proizvoda koje vrijedi na području cijele Unije

pravo

informacijsko društvo

strategija EU-a kojom se ističe važnost informacijsko-komunikacijskih tehnologija za rast gospodarstva i zaposlenosti u Uniji, potreba stvaranja jedinstvenoga europskog informacijskog prostora, potreba inovacija i ulaganja u istraživanja, uključivosti, boljih javnih usluga i kvalitete života

pravo

institucija za elektronički novac

pravna osoba koja je dobila odobrenje za izdavanje elektroničkoga novca u skladu s Direktivom 2009/110/EZ

pravo

institucija za platni promet

pravna osoba koja nije povezana s primanjem depozita ili izdavanjem elektroničkoga novca, a koja je dobila odobrenje za pružanje platnih usluga na teritoriju cijele Unije pod manje strogim uvjetima namire nego kod banaka

pravo

institucije Europske unije

institucionalni okvir čiji je cilj promicati vrijednosti Unije, zalagati se za njezine ciljeve, služiti njezinim interesima, interesima njezinih građana i interesima država članica te osigurati koherentnost, učinkovitost i kontinuitet njezinih politika i djelovanja pri čemu svaka institucija djeluje u granicama ovlasti koje su joj dodijeljene Ugovorima i u skladu s njima određenim postupcima, uvjetima i ciljevima i lojalno surađuje s drugim institucijama

pravo

institucionalna klauzula

klauzula koja predlaže institucionalni mehanizam donošenja odluka na način različit od redovitoga postupka s ciljem olakšavanja izgradnje EU-a kad to žele države članice

pravo

institucionalni poslovi

poslovi institucija i tijela Europske unije u okviru ovlasti koje su im prenijele države članice, a koji se odvijaju kroz zakonodavne i izvršne ovlasti i kroz rad nezavisnoga sudstva

pravo