struna tražilica

image shadow

glavna operacija refinanciranja

redovita operacija na otvorenome tržištu koja se u Eurosustavu obavlja obratnim transakcijama po standardnoj licitacijskoj ponudi najčešće na rok od tjedan dana

pravo

glavna uprava

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije kojom rukovodi glavni direktor, a koja se dijeli na uprave i službe

pravo

Glavna uprava za ekonomska i financijska pitanja

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za porast ekonomskoga blagostanja građana Unije razvojem politika koje vode održivomu gospodarskom rastu, visokoj zaposlenosti, stabilnim javnim financijama i financijskoj stabilnosti

pravo

Glavna uprava za energetiku

organizacijska jedinica Europske komisije zadužena za razradbu i provođenje europske energetske politike

pravo

Glavna uprava za energetiku i promet

glavna uprava koja se do 2007. bavila područjima energetike i prometa kad je razdijeljena na Glavnu upravu za energetiku i Glavnu upravu za mobilnost i promet

pravo

Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu u cijelome svijetu

pravo

Glavna uprava za informatičko društvo i medije

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za ostvarivanje jedinstvenoga digitalnog tržišta i jačanje konkurentnosti Unije povećanjem investiranja u istraživanje i inovacije na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija te unapređenja pristupačnosti i korištenja tih tehnologija

pravo

Glavna uprava za informatiku

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za obavljanje poslova na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

pravo

Glavna uprava za istraživanje i inovacije

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za osmišljavanje i provedbu europske politike na području istraživanja i razvoja

pravo

Glavna uprava za klimatsku politiku

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za razvijanje i provođenje međunarodnih i domaćih politika i strategija povezanih s klimatskim promjenama

pravo