struna tražilica

image shadow

administrativna sposobnost

sposobnost nacionalnoga sustava za tehničku provedbu reforma i mjera radi usklađivanja s pravnim sustavom EU-a

pravo

administrativna suradnja

suradnja između država članica čija je svrha međusobna pomoć i uvođenje mjera da bi se osigurao nadzor pružatelja usluga i njihovih usluga

pravo

Adonninov odbor

ad hoc sastavljena radna skupina Europskoga vijeća koja je izradila temelje odredaba o građanstvu Unije, prihvaćenih u Ugovoru o Europskoj uniji

pravo

agencija

tijelo različito od institucija Europske unije s vlastitom pravnom osobnosti, koje se ustanovljuje sekundarnim izvorima prava Europske unije u okviru određenih granica za obavljanje znanstvenih, tehničkih i upravnotehničkih djelatnosti

pravo

Agencija Europske unije za temeljna prava

regulatorna agencija za politiku EU-a sa zadaćom pružanja pomoći i ekspertize o temeljnim pravima u provođenju prava EU-a i davanja potpore državama članicama u poduzimanju mjera i oblikovanju odgovarajućih aktivnosti

pravo

Agencija za suradnju energetskih regulatora

regulatorna agencija za politiku EU-a koja ima zadaću pomoći nacionalnim regulatornim tijelima za energiju u izvršavanju regulatornih zadaća koje obavljaju u državama članicama na razini EU-a i po potrebi koordinirati njihove aktivnosti

pravo

agencije EU-a za unapređenje suradnje u unutarnjim poslovima

agencije za politiku EU-a na području unutarnjih poslova koje podupiru države članice i njihove građane u bavljenju novim zadaćama specifične naravi

pravo

agencije Europske unije

specijalizirana i decentralizirana tijela osnovana da bi podupirala države članice EU-a i njihove građane

pravo

agencije i decentralizirana tijela Europske unije

tijela uspostavljena za potporu državama članicama i njihovim tijelima

pravo

agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima

regulatorne agencije uspostavljene radi pomaganja državama članicama u suradnji i borbi protiv organiziranoga međunarodnog kriminala

pravo