struna tražilica

image shadow

pad hidrauličkoga potencijala

smanjenje vrijednosti ukupnoga hidrauličkog potencijala ili bilo kojega njegova dijela između dviju ekvipotencijala

građevinarstvo

parcijalni faktor

odnos kritičnoga naprezanja pri kojemu materijal dolazi u opasno stanje najvećega naprezanja koje se može pojaviti u konstrukciji pod zadanim opterećenjem

građevinarstvo

Paretov dijagram

grafički prikaz učestalosti pojavljivanja uzroka koji pokazuje koliko je rezultata generirao svaki navedeni uzrok

građevinarstvo

parketarski radovi

postavljanje klasičnoga i lamelnoga parketa ili ploča od aglomerata pluta zabijanjem, lijepljenjem ili polaganjem na slijepi pod, blindit i druge podloge te brušenje i lakiranje parketa

građevinarstvo

parkiralište

prostor namijenjen parkiranju vozila

građevinarstvo

parna lokomotiva

lokomotiva sa parnim stapnim strojem kao pogonskim strojem i vodenom parom kao radnim medijem

građevinarstvo

pasivno štapno sidro

štapno sidro koje se aktivira nakon pomaka poduprte konstrukcije

građevinarstvo

piezometar

promatrački zdenac maloga promjera za mjerenje visine vodnoga lica podzemnih voda

građevinarstvo

pilon

stožerni stup visećega ili ovješenoga mosta koji prenosi opterećenje s glavnoga užeta ili kosih vješaljaka na temelj i u tlo

građevinarstvo

pilot

duboki temelj u obliku stupa kojim se opterećenje građevine prenosi kroz meke ili rahle slojeve tla u čvršće slojeve ili stijensku podlogu

građevinarstvo