struna tražilica

image shadow

kalifornijski indeks nosivosti

postotak normiranoga opterećenja koje odgovara normiranomu prodiranju cilindričnoga klipa normirane ploštine poprečnoga presjeka u materijal tla

građevinarstvo

kamena sitnež

zrnati kameni materijal krupnoće zrna od 2 do 32 mm

građevinarstvo

kameno brašno

drobljeni ili mljeveni zrnati kameni materijal krupnoće do 0,71 mm

građevinarstvo

kamenorezački radovi

oblaganje vanjskih i unutrašnjih površina kamenim pločama, polaganje kamenih stuba i stubišnih ograda, ugrađivanje kamenih blokova, izradba dekorativnih podova od kamenih ploča, vezivanje kamenih ploha za konstrukciju metalnim spojnicama te obrađivanje reški gipsom i žbukom

građevinarstvo

kamion kiper

građevno autoprijevozno sredstvo vanjskoga i unutrašnjega gradilišnog prometa

građevinarstvo

kanalizacija

skup građevina i naprava kojima se otpadne vode skupljaju, odvode, čiste i ispuštaju u prijamnik

građevinarstvo

kanalizacijska mreža

skup kanala i drugih kanalizacijskih građevina smještenih u prostor prema određenome funkcionalnom smislu

građevinarstvo

kapacitet korita

protok koji može proći koritom bez izlijevanja vode i poplavljivanja zaobalja

građevinarstvo

kapacitet otjecanja vode u ravnini

obujamski protok vode ili koje druge tekućine po jedinici širine proizvoda u ravnini proizvoda pri definiranome gradijentu tečenja

građevinarstvo

kapilarna voda

voda koja nastaje kad se pri povećanju vlažnosti tla zbog djelovanja površinske napetosti vodom zapune najuže pore tla

građevinarstvo