struna tražilica

image shadow

habajući sloj

završni sloj kolničke konstrukcije koji je u izravnome dodiru s pneumaticima vozila

građevinarstvo

habajući sloj od asfaltnoga betona

dio sustava slojeva kolničke konstrukcije izrađen od mješavine kamenoga brašna, kamenoga materijala i bitumena kao veziva

građevinarstvo

habajući sloj od splitmastiksasfalta

dio sustava slojeva kolničke konstrukcije izrađen od mješavine kamenoga brašna, kamene sitneži, bitumena kao veziva i dodataka koji sprečavaju otjecanje veziva sa zrna kamene sitneži

građevinarstvo

hala

građevina s velikim zatvorenim ili poluotvorenim prostorima zaštićenima od atmosferskih utjecaja

građevinarstvo

He-piknometar

uređaj za mjerenje obujma i gustoće krutih tijela bez oštećivanja uzoraka

građevinarstvo

hidrant

naprava za gašenje požara, pranje ulica i zalijevanje javnih zelenih površina

građevinarstvo

hidraulički gradijent

omjer gubitka ukupnoga potencijala u uzorku i njegove duljine u smjeru tečenja

građevinarstvo

hidraulički gubitci

gubitci tlačne visine koji nastaju pri strujenju stvarne tekućine zbog svladavanja sila otpora

građevinarstvo

hidraulički pad

odnos hidrauličkih gubitaka prema duljini dionice na kojoj nastaju

građevinarstvo

hidraulički potencijal

ukupna energija vode koja se sastoji od kinematičkoga i statičkoga dijela

građevinarstvo