struna tražilica

image shadow

gabion

žičana mreža ispunjena kamenom koja štiti pokos od erozivnoga djelovanja voda

građevinarstvo

gabionski zid

potporni zid načinjen od pravokutnih košara od pocinčane žice koje su ispunjene kamenjem i naslagane jedna na drugu

građevinarstvo

galerija

cestovni tunel otvoren s jedne bočne strane

građevinarstvo

gantogram

prikaz početka i završetka radova u koordinatnome sustavu čija apscisa predstavlja vrijeme, a ordinata vrste radova u tehnološkome slijedu

građevinarstvo

geocijev

cijev izrađena od polimera koja se upotrebljava za cjevovode različitih tekućina i plinova

građevinarstvo

geoćelija

trodimenzijska, propusna, polimerna i saćasta ćelijska struktura, izrađena od međusobno povezanih traka geosintetika

građevinarstvo

geodistancer

trodimenzijska polimerna struktura oblikovana radi stvaranja zračnoga prostora u tlu ili drugim materijalima pri geotehničkim i ostalim građevnim zahvatima

građevinarstvo

geokompozit

materijal proizveden kao kompozit uporabom najmanje jednoga geosintetičkog proizvoda

građevinarstvo

geomreža

planarna polimerna struktura sastavljena od vlačnih elemenata integralno spojenih u mrežu pravilnih otvora

građevinarstvo

geopjena

očvrsla pjena koja se upotrebljava u obliku blokova i ploča

građevinarstvo