struna tražilica

image shadow

cement

fino mljeveni anorganski materijal koji pomiješan s vodom oblikuje pastu koja se može vezivati i očvršćivati s pomoću reakcija i procesa hidratacije

građevinarstvo

cesta

prometno-tehnički uređena građevina s podlogom i cestovnim zastorom koja služi za promet vozila

građevinarstvo

cestovni signal željezničko-cestovnoga prijelaza

uređaj sastavljen od dviju crvenih električnih svjetiljaka na trokutnoj metalnoj ploči, ugrađenoj na stup postavljen što bliže cesti i pruzi s desne strane u dolazećemu smjeru na prijelazu

građevinarstvo

cestovni tunel

podzemna građevina u kojoj se odvija cestovni promet

građevinarstvo

cestovni zastor

gornji, završni dio kolničke konstrukcije

građevinarstvo

cijena koštanja

iznos troškova proizvodnje učinaka

građevinarstvo

cijena nabave

iznos troškova nabave sredstava za rad i predmeta rada

građevinarstvo

cijena radova gradnje

iznos koji se naručitelj obvezuje platiti izvođaču za izvedene radove

građevinarstvo

cijevni dren

građevina namijenjena lokalnomu povećavanju propusnosti tla i dovođenju procjedne vode do umjetno ili prirodno propusnijega zemljišta, kolektora ili otvorenoga vodotoka

građevinarstvo

ciklogram

prikaz okvirnih i operativnih planova u koordinatnome sustavu čija apscisa predstavlja vrijeme, a ordinata radne etape ili zahvate

građevinarstvo