struna tražilica

image shadow

računska trajnost

trajnost izračunana na temelju dinamičke radijalne ili aksijalne nosivosti

strojarstvo

radijalna bočna zračnost

iznos za koji treba smanjiti određeni osni razmak zupčanika kako bi i radni i neradni bokovi zuba došli u dodir

strojarstvo

radijalna ravnina

ravnina okomita na os

strojarstvo

radijalna zračnost kružnoga cilindričnog ležaja

razlika polumjera otvora u blazinici i polumjera rukavca vratila

strojarstvo

radijalni bačvasti ležaj

radijalni valjni ležaj čija su valjna tijela u obliku konveksnih valjčića

strojarstvo

radijalni brtveni prsten

brtveni prsten s vlačnom zavojnom oprugom spojenom na krajevima koja pritišće brtveni rub na osovinu ili vratilo

strojarstvo

radijalni cilindrični ležaj

radijalni valjni ležaj čija su valjna tijela u obliku cilindra

strojarstvo

radijalni faktor

faktor kojim se pri proračunu ekvivalentnoga opterećenja valjnoga ležaja množi radijalna sila

strojarstvo

radijalni igličasti ležaj

radijalni valjni ležaj čija su valjna tijela iglice

strojarstvo

radijalni klizni ležaj

klizni ležaj u kojemu opterećenje djeluje radijalno na os rotirajućega vratila

strojarstvo