struna tražilica

image shadow

paket aditiva

mješavina aditiva pripremljena za dodavanje mazivu

strojarstvo

palčani valjni ležaj

valjni ležaj čije su glavne izmjere i tolerancije iskazane u palcima

strojarstvo

par spregnutih vijčanika

par spregnutih cilindričnih zupčanika s kosim zubima i mimosmjernim osima

strojarstvo

pero

element koji se jednim dijelom nalazi u utoru u vratilu, a drugim dijelom u utoru u glavini i čije su gornja i donja ploha usporedne

strojarstvo

pero za labavi dosjed s glavinom

pero duž kojega se može pomicati glavina i koje se s vijcima pričvršćuje za osovinu ili vratilo

strojarstvo

peterokutna matica

matica obrisa pravilne peterostrane prizme

strojarstvo

pilasti navoj

navoj sa zubima čiji se nagibi bokova znatno razlikuju

strojarstvo

plan izmjera

sustav za glavne izmjere valjnoga ležaja

strojarstvo

planetni zupčani prijenosnik

zupčani prijenosnik u kojemu se barem jedan glavni član osim oko vlastite osi giba oko neke druge osi

strojarstvo

planetni zupčanik

međuzupčanik planetnoga zupčanog prijenosnika pričvršćen na nosač planeta

strojarstvo