struna tražilica

image shadow

O-poredak

poredak dvaju valjnih ležajeva u kojemu su jedna na drugu naslonjene opterećene bočne površine vanjskoga prstena

strojarstvo

obli navoj

navoj zaobljena tjemena i podnožja s jednakokračnim temeljnim trokutom i kutom profila od 30°

strojarstvo

obli udubljeni klin

klin s udubljenom donjom stranom prilagođenom vratilu

strojarstvo

obodna bočna zračnost

duljina luka na kinematskoj kružnici za koju zupčanik može biti zakrenut kod nepomičnoga spregnutog zupčanika

strojarstvo

obodna brzina

brzina na obodu rotacijskoga tijela

strojarstvo

obodni utor

utor za podmazivanje prstenastoga ili djelomično prstenastoga oblika

strojarstvo

obuhvatni kut

kut dijela remenice koji je obavijen remenom

strojarstvo

odbacivač

dio učvršćen na unutarnjemu ležajnom prstenu ili ležajnoj ploči koji odbacivanjem ulja poboljšava zaštitu valjnoga ležaja od ulaska nečistoća

strojarstvo

odrivna ploča

prstenasta ploča koja se upotrebljava u sklopu s radijalnim kliznim ležajem i preuzima aksijalnu silu

strojarstvo

odrivna poluploča

polovica odrivne ploče koja kao samostalan dio, zajedno s drugim istovjetnim dijelom, čini odrivnu ploču

strojarstvo