struna tražilica

image shadow

magnetska spojka

tarna spojka koja se uključuje dovođenjem željeznoga praha između magnetskih polova pogonskoga i pogonjenoga dijela spojke

strojarstvo

manje čelo valjčića

čelo valjčića na manjemu kraju stožastoga ili nesimetričnoga konveksnog valjčića

strojarstvo

matica s dvjema rupama

cilindrična matica koja na jednoj čelnoj strani ima dva dijametralno raspoređena kružna upusta u aksijalnome smjeru

strojarstvo

matica s radijalnim upustima

cilindrična matica koja po obodu na polovini visine ima četiri kružna upusta u radijalnome smjeru

strojarstvo

matica za kotače s prigrađenim tlačnim tanjurom

šesterokutna matica s pričvršćenim tanjurastim opružnim elementom na jednome kraju

strojarstvo

matica za privarivanje

šesterokutna ili kvadratna matica koja na naliježućoj strani ima tri ili četiri bradavice za zavarivanje za podlogu

strojarstvo

matica za T-utore

matica u obliku uspravne prizme s bazom u obliku slova T

strojarstvo

matica za temeljenje

matica koja se ugrađuje u upust radi pričvršćenja dijelova

strojarstvo

matični vijak

vijak koji se sparuje s maticom

strojarstvo

maziva mast

konzistetno mazivo od stabilizirane mješavine mineralnoga ulja ili sintetičnoga maziva sa sapunima ili drugim zgušnjivačima

strojarstvo