struna tražilica

image shadow

ublaživač sila

ublaživač koji destruktivne sile može pretvoriti u prihvatljive

dentalna medicina

udisanje

unošenje stranih čestica ili tvari u dišne putove

temeljne medicinske znanosti

udlaga

protetički nadomjestak koji podržava tvrdo i/ili meko tkivo u određenome položaju, a upotrebljava se za zaštitu, imobilizaciju ili djelomično ograničivanje kretnja

dentalna medicina

udubina dvotrbušnoga mišića

udubina na unutarnjoj strani donjočeljusnoga trupa u kojoj počinje prednji trbuh dvotrbušnoga mišića

temeljne medicinske znanosti

udvostručenje korijena

pojava koja nastaje traumatskom ozljedom, pri čemu se cijepa cervikalna petlja

dentalna medicina

ugljikohidrat

spoj biljnoga ili životinjskoga podrijetla koji se sastoji od ugljika, vodika i kisika

temeljne medicinske znanosti

ugriz

ugrizeno mjesto na tijelu ili predmetu

ugrožena dječja skupina

dječja skupina koja ne mogu ostvarivati svoja prava zajamčena zakonom

dentalna medicina

uhobolja

bol u uhu koji može biti prouzročen poremećajima u nosu, zuboboljom i patološkim promjenama čeljusnoga zgloba

temeljne medicinske znanosti

ukočenost čeljusti

ograničena mogućnost otvaranja usta

dentalna medicina