struna tražilica

image shadow

ekvipotencijalan

koji je izjednačen u električnome potencijalu

kemijsko inženjerstvo

električna drenažna zaštita

skretanje električnih struja s ukopanih konstrukcija radi sprečavanja korozije

kemijsko inženjerstvo

električna neprekinutost

stanje u kojemu postoji metalna električna veza između konstrukcija ili dijelova konstrukcije

kemijsko inženjerstvo

električno zasjenjenje

sprečavanje tijeka struje kroz elektrolit prema konstrukciji prouzročeno nevodljivim objektima u elektrolitu

kemijsko inženjerstvo

elektroaktivan

koji sudjeluje ili može sudjelovati u elektrokemijskoj reakciji

kemijsko inženjerstvo

elektroda

elektronski vodič u dodiru s elektrolitom

kemijsko inženjerstvo

elektrodni potencijal

napon između elektrode i otopine u koju je uronjena

kemijsko inženjerstvo

elektroerozija

oblikovanje metalnoga predmeta istosmjernom električnom strujom koja prolazi kroz elektrolitnu otopinu između predmeta koji je spojen kao anoda i odgovarajući oblikovane katode

strojarstvo

elektrokemijska impedancijska spektroskopija

elektrokemijsko ispitivanje zasnovano na odzivu elektrode na izmjenične naponske ili strujne signale male amplitude i različitih frekvencija

kemijsko inženjerstvo

elektrokemijska korozija

korozija koja nastaje elektrokemijskom reakcijom metalnoga materijala i korozijskoga okoliša

kemijsko inženjerstvo