struna tražilica

image shadow

p,V dijagram

grafički prikaz u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu u kojem se na apscisi nanosi obujam a na ordinati tlak i u kojem je svako termodinamičko stanje plina u zatvorenoj posudi prikazano točkom, a reverzibilna promjena krivuljom

fizika

pad napona

razlika potencijala između dviju točaka strujnoga kruga

elektrotehnika

par sila

dvije sile jednakih iznosa i suprotnih smjerova koje djeluju u dvjema razdvojenim točkama krutoga tijela i prouzročuju rotacijsko gibanje bez translacije

fizika

para

stanje realnoga plina u blizini površine tekućine ili čvrstoga tijela iz koje nastaje isparavanjem, odnosno sublimacijom

fizika

paraaksijalna zraka

svjetlosna zraka koja je bliska i gotovo usporedna s optičkom osi

fizika

parabolično zrcalo

konkavna zrcalna ploha oblika rotacijskoga paraboloida na kojoj se zrake koje izlaze iz žarišta reflektiraju paralelno s optičkom osi

fizika

paradoks blizanaca

misaoni eksperiment koji se često upotrebljava za ilustraciju dilatacije vremena u specijalnoj teoriji relativnosti, prema kojemu se blizanac koji odlazi na svemirsko putovanje relativističkom brzinom vraća mlad, a blizanac koji je za to vrijeme ostao mirovati na Zemlji znatno je ostario

fizika

parakristal

čvrsto tijelo u kojemu dolazi do odstupanja od prostorne periodičnosti atoma, iona ili molekula

fizika

paralaksa

prividna kutna promjena položaja promatranoga tijela zbog promjene mjesta motritelja

fizika

paralelni spoj

spoj dvaju ili više istovrsnih elemenata u strujnome krugu, kod kojega se struja grana u pojedine elemente u početnoj točki spoja, a ponovno ujedinjuje u krajnjoj točki spoja

fizika