struna tražilica

image shadow

objektiv

leća ili sustav leća u optičkome instrumentu koji su najbliži promatranomu predmetu

fizika

oblik jezgre

oblik koji poprima atomska jezgra, ovisno o vrsti nuklida i energijskome stanju

fizika

oblik kristala

vanjski izgled kristala ovisan o relativnoj veličini vanjskih ploha kristala i relativnoj brzini rasta kristala u pojedinim prostornim smjerovima

fizika

oblikovanje raspršivanjem

nanošenje kapljica tekućega metala ili slitine na posebno oblikovanu čvrstu podlogu

fizika

obod

crta koja omeđuje geometrijski lik

fizika

obodna brzina

skalarna veličina koja je jednaka iznosu brzine gibanja čestice

fizika

obogaćeni uranij

uranij u kojemu je postotak radioaktivnoga uranija-235 povećan iznad prirodnih 0,71%

fizika

obogaćivanje uranija

postupak kojim se povećava udio uranija-235 u prirodnome uraniju

fizika

obradba filma

kemijski postupak razvijanja i fiksiranja filma kojim se dobiva negativ difrakcijske slike uzorka

fizika

obrativost

svojstvo procesa da se može vratiti u prvobitno stanje

fizika