struna tražilica

image shadow

hadron

subatomska čestica iz skupine teških čestica sastavljena od kvarkova vezanih jakom silom

fizika

Hall-Petchova relacija

relacija koja povezuje naprezanje i veličinu kristalita u materijalu

fizika

Halleyev komet

komet koji se po izduženoj eliptičnoj stazi giba oko Sunca, vrijeme obilaska staze mu je oko 76 godina

fizika

Hallov koeficijent

množitelj razmjernosti između Hallova električnog polja i umnoška gustoće električne struje i gustoće magnetskoga toka

fizika

Hallov otpor

stalni omjer napona i struje u Hallovoj pojavi

fizika

Hallov učinak

pojava prouzročena Lorentzovom silom na elektron u magnetskome polju u kojoj se u tankoj metalnoj ili poluvodičkoj pločici spojenoj u krug istosmjerne struje pojavljuje karakteristični napon u poprečnome smjeru

fizika

Hallova pojava

pojava prouzročena Lorentzovom silom pri kojoj se u magnetskome polju u tankoj metalnoj ili poluvodičkoj pločici priključenoj u krug istosmjerne struje u poprečnome smjeru pojavljuju karakteristični napon i struja

fizika

hamiltonijan

skalarna funkcija koordinata i zaleta čestica koja je jednaka zbroju kinetičke i potencijalne energije

fizika

harmonijska aproksimacija

matematički postupak kojim se neharmonijsko titranje aproksimira harmonijskim titranjem

fizika

harmonijska sila

povratna sila koja prouzročuje harmonijsko titranje materijalne točke, razmjerna je pomaku čestice iz ravnotežnoga položaja

fizika