struna tražilica

image shadow

vaganje

određivanje nepoznate mase s pomoću poznate mase utega

kemija

vakuum

zrakoprazni prostor

kemija

vakuumska destilacija

destilacija pri sniženome tlaku s pomoću koje se snižava i temperatura vrelišta

kemija

vakuumska peć

laboratorijska peć iz koje je isisan zrak

kemija

vakuumski sušionik

sušionik koji omogućuje izravan prijenos topline na uzorak i njegovo homogeno sušenje u kratkome vremenu

kemija

vakuumski uparivač

uređaj u kojemu se zagrijavanjem otopine pod sniženim tlakom odvodi tekući ili hlapljiviji sastojak

kemija

val

nabor u jednoličnome valovitom sloju

temeljne tehničke znanosti

valencija

naboj na ionu nastao na temelju broja elektrona prenesenih ili podijeljenih unutar određene strukture

kemija

valentna ljuska

ljuska u kojoj su elektroni najudaljeniji od jezgre atoma

kemija

valentni elektron

elektron koji se nalazi u valentnoj ljusci i koji može, ali ne mora sudjelovati u stvaranju kemijske veze s elektronom drugoga atoma

kemija