struna tražilica

image shadow

vanjska crta teritorijalnoga mora

crta kojom završava teritorijalno more i koja se nalazi 15 nautičkih milja od polazišne crte prema pučini

geodezija

veduta

slikarski ili grafički prikaz grada ili krajolika

geodezija

vektorizacija

izradba slike u vektorskome obliku iz predloška u rasterskome

geodezija

vektorski model podataka

model podataka u kojemu su prostorni elementi prikazani u vektorskome obliku

geodezija

velika kružnica

kružnica koja nastaje pri presjeku sfere ravninom koja prolazi njezinim središtem

geodezija

vertikala

prostorna krivulja koja u svakoj točki ima tangentu u smjeru sile teže

geodezija

vidik

prostor obuhvaćen pogledom

geodezija

vidodijelnica

granica područja koje se vidi iz određene točke s obzirom na prirodu terena

geodezija

vinjeta

ukras u knjizi, rukopisu ili na karti u obliku manje sličice, ornamenta ili crteža

geodezija

virtualna karta

karta bez opipljivosti ili vidljivosti

geodezija