struna tražilica

image shadow

Gauss-Krügerova projekcija

konformna poprečna cilindrična projekcija u kojoj se elipsoid preslikava u ravninu tako da se srednji meridijan zadanoga područja preslikava kao pravac i služi kao os x pravokutnoga koordinatnog sustava u ravnini, a preslikava se u pravoj duljini ili je linearno mjerilo duž njega konstantno

geodezija

generalizacija modela

nadzirano reduciranje podataka u modelu

geodezija

generalna karta

pomorska navigacijska karta koja prikazuje oceane i mora s pripadnim dijelovima obale ili njihove veće površine

geodezija

geocentrična širina

kut koji zatvara spojnica dane točke Zemljina elipsoida i središta elipsoida s ravninom ekvatora

geodezija

geocentrični koordinatni sustav

koordinatni sustav koji ima ishodište u središtu Zemljina elipsoida s osi ZG kao rotacijskom Zemljinom osi, pri čemu os XG prolazi griničkim meridijanom i za os YG okomita je na obje osi ZG i XG

geodezija

geodetska izmjera

prikupljanje, obradba i prikazivanje podataka geodetskim metodama

geodezija

geodetska linija

najkraća spojnica dviju točaka određene plohe

geodezija

geodetski referentni sustav

referentni sustav za određivanje točaka na Zemlji koji uključujuće nadnevak, opis koordinata, koordinatni sustav i možebitno projekciju

geodezija

geodezija

znanost i tehnika koja se bavi izmjerom i prikazom Zemljine površine, određivanjem njezina oblika i polja sile teže

geodezija

geografija

prirodno-društvena znanost o objektima, pojavama i procesima u geosferi i njihovoj međuovisnosti te o funkcionalnome uređenju prostora i odnosu čovjeka i okoliša

geodezija